IQ Scan

In sommige gevallen is alleen een intelligentiebepaling nodig.

Bij de afname van het volledige intelligentieonderzoek hoort een beknopt rapport met een omschrijving van elke afgenomen (sub)test, de scores per (sub)test, het performale, verbale en totale IQ. Uitgebreide screening, handelingsadviezen, intake -en adviesgesprek vinden dan niet plaats.

Deze IQ scan adviseert KidzEigen als je alleen het IQ van je zoon of dochter wilt weten, bijvoorbeeld voor toelating tot een plusklas.