Individuele kindbehandeling op maat

KidzEigen richt zich in principe eerst op orthopedagogische ouderbegeleiding of systeembehandeling. Samen krijgen we inzicht in de specifieke vragen van het kind en de benodigde aanpak. Ouders groeien hiermee in hun ouderschap, worden krachtiger, krijgen meer zicht op hun kind en ontwikkelen vaardigheden om hun kind te ondersteunen. Het is fascinerend om te zien hoe vaak deze vorm van behandeling voldoende is om het kind te helpen.
Zoals een ouder het omschreef: "Ik dacht dat je met ons kind aan de slag zou gaan. Maar nu hebben wij de vaardigheden geleerd om ons kind te helpen! Dat is veel prettiger". Ouders leren op deze manier niet alleen de problemen en zorgen in het hier en nu aan te pakken, maar ook toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Individuele behandeling van het kind

Soms heeft een kind naast de ouder- of systeembehandeling een extra steuntje in de rug nodig. Op een positieve, oplossingsgerichte manier werk ik dan met het kind aan het vergroten van de talenten, mogelijkheden en kansen van het kind. De behandeling bestaat dan uit gesprekken, spelletjes, oefeningen en (huiswerk) opdrachten. Omdat ik het belangrijk vind dat het geleerde in de dagelijkse praktijk verder ondersteund en bekrachtigd wordt, betrek ik ook altijd de ouders op een actieve manier bij de behandeling. Indien nodig stem ik - altijd na toestemming - ook af met school.

Specialistische kindertherapie

Wanneer meer specialistische kindertherapie nodig is, overleg ik met collega's. Zowel in Arnhem als Duiven werk ik veel samen met specialistisch opgeleide kindertherapeuten die ik kan consulteren of waar het kind voor (aanvullende) hulp terecht kan. Deze samenwerking kenmerkt zich door korte lijnen waardoor ouder en kind optimaal geholpen kunnen worden.