Onderzoek & Screening

Wanneer het voor de behandeling nodig is om een duidelijker beeld te krijgen van het kind en/of de gezinssituatie, kan KidzEigen screeningsinstrumenten inzetten. Afhankelijk van de vraag kunnen diverse vragenlijsten afgenomen worden of vindt een observatie plaats.

Hiernaast is er de mogelijkheid van een intelligentieonderzoek. Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld van het intelligentieprofiel van je kind, van de sterke en zwakke kanten.