Wie ben ik?

Drs. Steffie Moonen, eigenaar KidzEigen

Ik was zelf nog een kind toen ik zei dat ik “later met kinderen wilde werken”. Mijn keuze voor de opleiding Orthopedagogiek (gezin & gedrag), waar ik in 1999 cum laude afstudeerde, was daarmee een schot in de roos. Een orthopedagoog is gespecialiseerd in opvoed- en ontwikkelvragen van kinderen en jongeren. Een orthopedagoog is een wetenschappelijk én in de praktijk geschoolde expert in de pedagogische relatie tussen het kind en zijn omgeving. De relatie tussen het kind en zijn opvoeders kan immers zowel onderdeel zijn van het probleem als de basis bieden voor de oplossing (NVO - de rol van een orthopedagoog).

Al in het eerste jaar van mijn opleiding breidde mijn aandacht zich dan ook uit van alleen het kind naar het hele gezin en de onderlinge gezinsrelaties: een kind kun je niet los zien van zijn gezin en directe omgeving. Met veel plezier heb ik achtereenvolgend in de jeugdzorg gewerkt waar ik intensieve, langdurende trajecten gezinsbegeleiding heb geboden en bij de jeugdgezondheidszorg waar ik ouders kortdurende opvoedondersteuning bood. Sinds 2015 werk ik in mijn eigen praktijk KidzEigen.

De laatste jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in het werken met gezinsrelaties door het volgen van de opleiding Contextueel werken met Een taal Erbij. Ook ben ik geschoold in de Sensorische Informatieverwerking en hoe dit van invloed kan zijn op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

Samen met ouders en kinderen ga ik op zoek naar hun krachten en mogelijkheden: ouders ontdekken wat de eigenheid is van hun kind en hoe zij hun kind het beste kunnen helpen bij alle uitdagingen die op hun pad komen. Voor mij zijn hierbij verbondenheid, openheid, authenticiteit, compassie en (soms nog te ontwikkelen) veerkracht belangrijke elementen. Elke keer weer vind ik het dan ook mooi en bijzonder tegelijk als ouders en kinderen me ‘toelaten’ in hun wereld en zich kwetsbaar durven op te stellen. Op die manier kunnen we samen op zoek naar manieren om de ontwikkeling van het kind te bevorderen, gedrags- en psychische problemen aan te pakken en weer meer evenwicht te krijgen in het gezin. Ik geniet ervan als ik zie dat een ouder en kind groeien: als ze zich weer sterker voelen, huidige en toekomstige problemen weer aan kunnen, plezier ervaren en ruimte geven voor elkaars eigen wijsheid.

Naast mijn werk geniet ik van mijn eigen gezin met drie kinderen in verschillende leeftijden. Uiteraard ook allemaal met hun eigenheid. Ik mag dus ook zelf dagelijks aan de lijve ondervinden hoe boeiend, soms ook moeilijk, en altijd bijzonder het is om je kinderen groot te brengen.

Samenwerkingspartners

Ik geloof in de kracht van samenwerken. In de eerste plaats met ouder en kind, maar indien nodig ook met andere professionals. Ik onderhoud nauwe contacten met andere hulpverleners en diverse instellingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening zoals huisartsen, jeugdconsulenten, jeugdgezondheidszorg en verschillende scholen en kinderopvangcentra in de regio. Met een aantal collega-orthopedagogen neem ik deel aan een intervisiegroep, met als doel overleg, uitwisseling van informatie en ervaringen en kwaliteitsverbetering.

Hieraast werk ik regelmatig samen met een praktijk voor kinderfysiotherapie en een praktijk voor (kinder)diëtetiek. Voor vragen op meerdere ontwikkelingsgebieden (motoriek, gezondheid en voeding) kunnen we ook samen aan de slag. Beide praktijken zijn ook gespecialiseerd in de sensorische prikkelverwerking.