Screening

KidzEigen werkt vraag- en oplossingsgericht. Jullie vraag en specifieke situatie staat centraal. Daar stem ik de behandeling op af. Hierbij kan het helpen een duidelijker beeld te krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind door een uitgebreide screening.

Een screening naar de sociaal-emotionele ontwikkeling geeft informatie over het gedrag, persoonlijkheidskenmerken, welbevinden, angsten of onzekerheden van je kind en de invloed hiervan op de klachten die jullie of de omgeving ervaren. Er worden, afhankelijk van de vraag, vragenlijsten afgenomen bij het kind/ de jongere, bij ouders en/of de school. Ook kan een observatie plaatsvinden, thuis, op school of de opvang. Deze screening is handelingsgericht; KidzEigen stelt geen DSM diagnose. Wanneer uit de screening blijkt dat verder diagnostisch onderzoek nodig is, verwijs ik in overleg door.