Visie

Mijn visie is dat ouders (en het kind zelf) als geen ander weten hoe hun kind in elkaar zit. Ze beschikken over een schat aan ervaringen en informatie.

Systemisch en Transactioneel

Het kan gebeuren dat ouders in verwarring raken of niet weten hoe ze bepaald gedrag van het kind moeten duiden. Vanuit de systemische en transactionele theorie kijk ik naar het totaalbeeld van gezinnen. Niet alleen de eigenschappen van het kind (temperament, leeftijd, geslacht, intelligentie…), maar ook omgevingsfactoren (gezin, school, verenigingen, woonomgeving…) en persoonlijke ervaringen van de ouder(s) (opvoeding, ingrijpende gebeurtenissen…) maken alle gezinsleden tot wie ze zijn en bepalen mede de interactie. Het gedrag van de ouder(s) is van invloed op het gedrag van het kind. En deze invloed is wederkerig. Soms worden ouders gehinderd door een onderstroom uit het eigen verleden of ontbreekt het aan voldoende afstand om nog overzicht te kunnen hebben over de situatie. Hoe het ook zij; de wijsheid, kracht en liefde die nodig is om het tij te keren, ligt bij het gezin. Ik neem daarom de hele context mee. Het contact tussen ouder en kind is daarbij essentieel en een belangrijk uitgangspunt bij de behandeling.


Missie

Mijn missie is om ouders en kinderen in hun kracht te zetten zodat ze huidige vraagstukken aankunnen, maar ook de moeilijkheden in de toekomst. Ik wil dat ouders en kinderen in zichzelf geloven en in hun eigen mogelijkheden, zodat ze zelf regie krijgen (en houden) en kinderen zich authentiek kunnen ontwikkelen tot de persoon die ze zijn.  

Vraag-, oplossings - en competentiegericht

Ik werk vraaggericht: de vraag van ouder en kind en hun specifieke situatie staat centraal en daar stem ik de behandeling op af. Er wordt oplossingsgericht gewerkt, wat betekent dat we ons richten op 'de gewenste situatie', in plaats van het probleem. Om tot een gewenste situatie te komen, is wel altijd een heldere probleemanalyse - en soms ook aanvullend handelingsgericht onderzoek - nodig. Maar zodra de situatie helder is, richten we ons op de doelen die ouder en kind willen bereiken. Samen krijgen we meer in- en overzicht en leren ouders en kinderen om weer in zichzelf te geloven. Er wordt samen gezocht naar oplossingen die bij ouder en kind passen, praktisch toepasbaar zijn en helpen naar de gewenste situatie. De behandeling is geslaagd als de ontwikkeling, het psychisch en emotioneel welbevinden en het gedrag van het kind verbeterd is. En ouder en kind tevens tevens kunnen zeggen dat ze zich (weer) voldoende competent voelen om de opvoedings -en gezinssituatie aan te kunnen en ervan te genieten.