Werkwijze

Ben je benieuwd of KidzEigen iets voor jullie kan betekenen of wil je je kind of gezin aanmelden? Neem dan gerust contact op. Tijdens het eerste telefonische contact bespreken we kort de situatie en maken we een eerste inschatting van de benodigde hulp.

Startgesprek en vaststellen behandelplan

Uitgangspunt van KidzEigen is om zo snel mogelijk aan de slag te gaan; in principe is er geen wachttijd en plannen we zo snel mogelijk een startgesprek. Tijdens dit startgesprek hoeft jullie kind meestal niet aanwezig te zijn. We bespreken jullie situatie en verkennen samen jullie vragen. Samen bepalen we of en hoe KidzEigen het beste kan helpen. Willen we met elkaar gaan samenwerken, dan plannen we gelijk een vervolgafsprak in.

Bij de behandeling staat jullie specifieke situatie en vraag centraal. In dialoog bespreken we de doelen, hoe de behandeling eruit gaat zien, hoe we samenwerken, het aantal te verwachten sessies en wanneer we evalueren. Dit alles wordt opgenomen in het behandelplan.

Behandeling

De behandeling richt zich op de samen vastgestelde doelen. Meestal zal de behandeling bestaan uit orthopedagogische ouderbegeleiding. Wanneer er sprake is van eetproblemen -of stoornissen bij jongeren ligt de nadruk meer op de behandeling van de jongere zelf, waarbij ouders wel intensief betrokken worden bij de behandeling.
Het uitgangspunt is de behandeling kortdurend, oplossings- en competentiegericht in te steken, waarbij er aandacht is voor het hele gezinssysteem.  

Evaluatie(s) en afsluiting

Op afgesproken momenten evalueren we de behandeling: in hoeverre zijn de doelen bereikt, heeft de behandeling het gewenste effect, hoe loopt de samenwerking? Is er meer of minder nodig? Of iets anders? Ik vind het belangrijk hier open over te kunnen praten zodat de behandeling zo optimaal mogelijk aansluit. Wanneer de doelen bereikt zijn of jullie je voldoende competent voelen om de uitdagingen aan te kunnen, zullen we de behandeling afsluiten.