Intelligentieonderzoek

Ben je op zoek naar een onderzoek dat veel informatie geeft over het intelligentieprofiel van je kind (6-16 jaar) en over zijn/haar sterke en zwakke kanten? Dan neemt KidzEigen een uitgebreid intelligentieonderzoek af.

De intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten waarmee aangeleerde kennis, begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden gemeten kunnen worden. De scores van het kind worden vergeleken met die van leeftijdgenoten. Zo ontstaat een beeld van het cognitief profiel van het kind, zijn/haar talenten en aandachtspunten.

Voorafgaand aan de afname van het IQ onderzoek vindt een intakegesprek plaats met één of beide ouders. Bij dit onderzoek is tevens aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de informatieverwerking, werkhouding, aandacht en concentratie van je kind.

De afname van de intelligentietest duurt 3 a 4 uur. Als je kind nog heel jong is en/of de aandachtspanne (nog) beperkt is, dan is het raadzaam om de testafname over twee ochtenden te spreiden.

Na de afname van het gehele IQ onderzoek ontvang je een uitgebreid verslag (in tweevoud) van alle scores en een korte toelichting van de onderzoeker bij elke (sub)test. Het verslag wordt afgesloten met een conclusie en gerichte handelingsadviezen.
Het verslag wordt in een persoonlijk adviesgesprek toegelicht door de onderzoeker.      

Locaties           

Kinderfysiotherapiepraktijk Fit en Vaardig (locatie Daanen-Derksen)
Heijenoordseweg 1
6813 GG Arnhem
Ingang 2, wachtruimte 2

Gezondheidscentrum Kern Duiven
Burg. van Dorth tot Medlerstraat 3
6921 AS Duiven

  info@kidz-eigen.nl

06-23299351
Openingstijden: ma, di en do (9.00- 17.00 uur)

Vergoedingen 2022

KidzEigen heeft een contract met de volgende gemeenten om Jeugd- en Opvoedhulp (Behandeling B) te mogen bieden: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, , Renkum, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.© 2022 KidzEigen

Nieuws

  • Wachttijden: op dit moment is er een wachttijd van ongeveer 4 tot 8 weken. Deze wachttijd geldt vanaf het moment dat KidzEigen het ingevulde aanmeldformulier, inclusief samenwerkingsovereenkomst en (in geval van een verwijzing) de verwijzing van de huisarts of gemeente heeft ontvangen. Deze wachttijd blijft echter een indicatie en de daadwerkelijke duur kan anders uitpakken. Hier zijn dus geen rechten aan te ontlenen.