Screening

KidzEigen werkt vraag- en oplossingsgericht. Jullie vraag en specifieke situatie staat centraal. Daar stem ik de behandeling op af. Hierbij kan het helpen een duidelijker beeld te krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind door een uitgebreide screening.

Een screening naar de sociaal-emotionele ontwikkeling geeft informatie over het gedrag, persoonlijkheidskenmerken, welbevinden, angsten of onzekerheden van je kind en de invloed hiervan op de klachten die jullie of de omgeving ervaren. Er worden, afhankelijk van de vraag, vragenlijsten afgenomen bij het kind/ de jongere, bij ouders en/of de school. Ook kan een observatie plaatsvinden, thuis, op school of de opvang. Deze screening is handelingsgericht; KidzEigen stelt geen DSM diagnose. Wanneer uit de screening blijkt dat verder diagnostisch onderzoek nodig is, verwijs ik in overleg door.

Locaties           

Kinderfysiotherapiepraktijk Fit en Vaardig (locatie Daanen-Derksen)
Heijenoordseweg 1
6813 GG Arnhem
Ingang 2, wachtruimte 2

Gezondheidscentrum Kern Duiven
Burg. van Dorth tot Medlerstraat 3
6921 AS Duiven

  info@kidz-eigen.nl

06-23299351
Openingstijden: ma, di en do (9.00- 17.00 uur)

Vergoedingen 2022

KidzEigen heeft een contract met de volgende gemeenten om Jeugd- en Opvoedhulp (Behandeling B) te mogen bieden: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, , Renkum, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.© 2022 KidzEigen

Nieuws

  • Wachttijden: op dit moment is er een wachttijd van ongeveer 4 tot 8 weken. Deze wachttijd geldt vanaf het moment dat KidzEigen het ingevulde aanmeldformulier, inclusief samenwerkingsovereenkomst en (in geval van een verwijzing) de verwijzing van de huisarts of gemeente heeft ontvangen. Deze wachttijd blijft echter een indicatie en de daadwerkelijke duur kan anders uitpakken. Hier zijn dus geen rechten aan te ontlenen.