Kindgerichte behandeling

Ben je op zoek naar behandeling voor je kind? Is je zoon of dochter bijvoorbeeld heel verlegen of (faal)angstig? Zijn er problemen op sociaal gebied, omdat je kind de aansluiting mist met leeftijdgenoten of gepest wordt? Zit hij/ zij niet lekker in zijn vel of wordt er veel gepiekerd? Of baart juist het drukke, boze, driftige gedrag je zorgen? KidzEigen kan helpen.

Individuele behandeling op maat

Samen stellen we doelen op en hier werken we stap voor stap aan. Op een positieve, oplossingsgerichte manier werk ik aan het vergroten van de talenten, mogelijkheden en kansen van het kind. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, spelletjes, oefeningen en (huiswerk) opdrachten. Ik stem de behandeling af op de vragen en wensen van jullie. Omdat ik het belangrijk vind dat het geleerde in de dagelijkse praktijk verder ondersteund en bekrachtigd word, betrek ik ook altijd de ouders op een actieve manier bij de behandeling. Indien nodig stem ik - altijd na toestemming - ook af met school.   

ReAttach

Tevens bied ik voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar de laagdrempelige Kind- en Gezinstherapie ReAttach aan.

ReAttach is een kortdurende interventie voor kinderen en volwassenen met psychische klachten. Voor kinderen en jongeren is het een gezinsinterventie: als ouder word je nauw betrokken bij de therapie. Er wordt gewerkt aan het reduceren van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren, zowel bij het kind als in de omgeving.

In individuele sessies worden het spanningsniveau, de concentratie en de emotiebeleving gereguleerd. Dit gebeurt door middel van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking van de handen. Het zorgt ervoor dat het kind en de ouder(s) zelf de juiste informatie kunnen ophalen, registreren en (her)plaatsen. Het werkt vaak erg ontspannend: er ontstaat rust, inzicht en overzicht.

Het prettige is dat een kind niet uitgebreid hoeft te práten over waar hij/ zij last van heeft. ReAttach ontstaat vanuit spel en is daarmee laagdrempelig. Gemiddeld zijn 5 sessies voldoende voor een duidelijke positieve verandering.

Voor meer informatie over ReAttach, publicatie en onderzoek: https://reattach.nl/

ReAttach voor autisme

Voor kinderen, jongeren en ouders in het autisme spectrum biedt KidzEigen de speciaal ontwikkelde variant voor autisme aan. Met deze sociaal cognitieve training worden nieuwe vaardigheden aangeleerd en geautomatiseerd. Qua vorm en inhoud worden de sessies aangepast aan het niveau van het kind.

In gemiddeld 5 sessies trainen we optimale alertheid, sensorische integratie en het komen tot betekenisvolle samenhang van informatie. Hierdoor ontstaat meer overzicht en inzicht. En dit helpt bij het organiseren en plannen, het sociaal communicatief functioneren en het verwerken van sensorische prikkels. Na ReAttach is een duidelijke vooruitgang merkbaar in het dagelijks functioneren.