Onderzoek & Screening

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind of is het nodig meer zicht te krijgen op de sterke kanten en eventuele aandachtspunten van je kind? Dan helpt KidzEigen om meer inzicht te krijgen.

Een intelligentieonderzoek geeft een duidelijk beeld van het intelligentieprofiel van je kind, van de sterke en zwakke kanten. Afhankelijk van de specifieke vraag en behoeften, kan KidzEigen een uitgebreid intelligentieonderzoek afnemen of een IQ scan.

Wanneer een duidelijker beeld nodig is van de sociaal-emotionele ontwikkeling vindt een screening plaats. Afhankelijk van de vraag kunnen diverse vragenlijsten afgenomen worden of vindt een observatie plaats.