Missie en Visie

Ouders weten als geen ander hoe hun kind in elkaar zit. Zij beschikken over een schat aan ervaringen en informatie. Het kan gebeuren dat je als ouder in verwarring raakt of niet weet hoe je bepaald gedrag van je kind moet duiden. Soms word je als ouder gehinderd door een onderstroom uit je eigen verleden of ontbreekt het je aan voldoende afstand om nog overzicht te kunnen hebben over de situatie. Hoe het ook zij; de wijsheid, kracht en liefde die nodig is om het tij te keren, ligt bij jullie als gezin. KidzEigen helpt je om weer in- en overzicht te krijgen als je dat even kwijt was en om weer in jezelf te geloven.

Vraag- en oplossingsgericht

Mijn uitgangspunt is om vraaggericht te werken; jullie vraag en jullie specifieke situatie staat centraal en daar stem ik de behandeling op af. Oplossingsgericht werken wil zeggen dat de behandeling gericht is op de oplossing, in plaats van het probleem. Om tot een geschikte oplossing te komen, is wel altijd een heldere probleemanalyse -en soms ook aanvullend handelingsgericht onderzoek- nodig. Maar zodra de situatie helder is, zullen we ons richten op het doel dat jullie willen bereiken. Samen zoeken we naar oplossingen die bij jullie passen, praktisch toepasbaar zijn en jullie op weg helpen naar de gewenste situatie. De behandeling is geslaagd als de ontwikkeling, het psychisch en emotioneel welbevinden en het gedrag van je kind verbeterd is. En je tevens kunt zeggen dat je je (weer) voldoende competent voelt om de opvoedings -en gezinssituatie aan te kunnen en ervan te genieten.

Systemisch en Transactioneel

Als orthopedagoog kijk ik vanuit een totaalbeeld naar gezinnen. Niet alleen de eigenschappen van het kind (temperament, leeftijd, geslacht, intelligentie…), maar ook omgevingsfactoren (gezin, school, verenigingen, woonomgeving…) en persoonlijke ervaringen van ouders (opvoeding, ingrijpende gebeurtenissen…) maken de gezinsleden tot wie ze zijn en bepalen mede de interactie. Het gedrag van de ouder(s) is van invloed op het gedrag van het kind. En deze invloed is wederkerig. Ik neem daarom de hele context mee. Het contact tussen jou en je kind is daarbij essentieel en een belangrijk uitgangspunt bij de behandeling.