Missie en Visie

Ouders weten als geen ander hoe hun kind in elkaar zit. Zij beschikken over een schat aan ervaringen en informatie. Het kan gebeuren dat je als ouder in verwarring raakt of niet weet hoe je bepaald gedrag van je kind moet duiden. Soms word je als ouder gehinderd door een onderstroom uit je eigen verleden of ontbreekt het je aan voldoende afstand om nog overzicht te kunnen hebben over de situatie. Hoe het ook zij; de wijsheid, kracht en liefde die nodig is om het tij te keren ligt bij jullie als gezin. KidzEigen helpt je om weer in- en overzicht te krijgen als je dat even kwijt was en om weer in jezelf te geloven.

Vraag- en oplossingsgericht

Mijn uitgangspunt is om vraaggericht te werken; jullie vraag en jullie specifieke situatie staat centraal en daar stem ik de begeleiding op af. Oplossingsgericht werken wil zeggen dat de begeleiding primair gericht is op de oplossing, in plaats van het probleem. Om tot een geschikte oplossing te komen, is een heldere probleemanalyse -en soms ook aanvullend onderzoek- nodig. Maar zodra de situatie helder is, zullen we ons volledig richten op het doel dat jullie als gezin willen bereiken. Samen zoeken we naar oplossingen die bij jullie passen, praktisch toepasbaar zijn en jullie op weg helpen naar de gewenste situatie. De begeleiding is geslaagd als je kunt zeggen dat je je (weer) voldoende competent voelt om de opvoedings -en gezinssituatie aan te kunnen en ervan te genieten. Als je ziet dat ook je kind weer lekkerder in zijn vel zit.

Systemisch en Transactioneel

Ik kijk vanuit een totaalbeeld naar gezinnen. Niet alleen de eigenschappen van het kind (temperament, leeftijd, geslacht, intelligentie…), maar ook omgevingsfactoren (gezin, school, verenigingen, woonomgeving…) en persoonlijke ervaringen van ouders (opvoeding, ingrijpende gebeurtenissen…) maken de gezinsleden tot wie ze zijn en bepalen mede de interactie. Het gedrag van de ouders is van invloed op het gedrag van het kind. En deze invloed is wederkerig. Ik neem daarom de hele context mee van opvoeden. Het contact tussen jou en je kind is daarbij essentieel.