Corona

Afspraken op de praktijk en huisbezoeken vinden gewoon plaats. KidzEigen blijft hierbij de adviezen volgen van het RIVM, de beroepsvereniging NVO en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).  

  • Als er verkoudheidsklachten ontstaan bij een kind, jongere, zijn ouders/opvoeders, huisgenoten of mezelf voor een al geplande afspraak, overleggen we ALTIJD met elkaar voorafgaand aan de afspraak. We bespreken of we de afspraak annuleren (hier zijn geen kosten aan verbondenen) of anders vormgeven (telefonisch of beeldbellen). Dus bel, app of sms me bij verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, hoesten of keelpijn) of meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheid.
  • We houden ons aan de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM:
    • Was je handen voorafgaand aan de afspraak en na de afspraak.
    • Schud geen handen.
    • Hoest of nies in je elleboog.
  • Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, maak ik nog steeds gebruik van 1,5 meter afstand en staat het raam op een kiertje voor de ventilatie.