Team

                                  

Drs. Steffie Moonen, eigenaar KidzEigen

Ik was zelf nog een kind toen ik zei dat ik “later met kinderen wilde werken”. Mijn keuze   voor de opleiding Orthopedagogiek (gezin & gedrag), waar ik in 1999 cum laude afstudeerde was daarmee een schot in de roos. Al in mijn eerste jaar van mijn opleiding breidde mijn aandacht zich uit van alleen het kind naar het hele gezin en de onderlinge gezinsrelaties: een kind kun je niet los zien van zijn gezin en directe omgeving.

Met veel plezier heb ik achtereenvolgend in de jeugdzorg gewerkt waar ik intensieve, langdurende trajecten gezinsbegeleiding heb geboden en bij de jeugdgezondheidszorg waar ik ouders kortdurende opvoedondersteuning bood.

De laatste jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in het werken met gezinsrelaties door het volgen van de opleiding Contextueel werken met Een taal Erbij. En sinds enkele jaren ben ik geregistreerd ReAttach Child & Family therapeut en ReAttach therapeut voor Autisme. Ook ben ik geschoold in de Sensorische Informatieverwerking en hoe dit van invloed kan zijn op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

Elke keer weer vind ik het mooi en bijzonder tegelijk als ouders en kinderen me ‘toelaten’ in hun wereld en zich kwetsbaar durven op te stellen, zodat we samen op zoek kunnen naar manieren om de ontwikkeling van het kind te bevorderen, gedrags- en psychische problemen aan te pakken en weer meer evenwicht te krijgen in het gezin. Ik geniet ervan als ik zie dat een ouder en kind groeien: als ze zich weer sterker voelen, huidige en toekomstige problemen weer aan kunnen, plezier ervaren en ruimte geven voor elkaars eigen wijsheid.

Naast mijn werk geniet ik van mijn eigen gezin met drie kinderen in verschillende leeftijden. Uiteraard ook allemaal met hun eigenheid. Ik mag dus ook zelf dagelijks aan de lijve ondervinden hoe boeiend, soms ook moeilijk, en altijd bijzonder het is om je kinderen groot te brengen.


Samenwerkingspartners

KidzEigen onderhoudt nauwe contacten met andere hulpverleners en diverse instellingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening zoals huisartsen, jeugdconsulenten, jeugdgezondheidszorg en verschillende scholen en kinderopvangcentra in de regio. Met een aantal collega-orthopedagogen neemt de orthopedagoog van KidzEigen deel aan een intervisiegroep, met als doel overleg, uitwisseling van informatie en ervaringen en kwaliteitsverbetering.

KidzEigen werkt zowel in Duiven als Arnhem samen met een praktijk voor kinderfysiotherapie en een praktijk voor (kinder)diëtetiek. Voor vragen op meerdere ontwikkelingsgebieden (motoriek, gezondheid en voeding) kunnen we ook samen aan de slag.

KidzEigen is aangesloten bij:

  • NVO, Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen

  • SKJ, Kwaliteitsregister Jeugd

  • ReAttach, een kortdurende schematherapie voor kinderen en volwassenenen, ontwikkeld door orthopedagoog Paula Weerkamp-Bartholomeus

  • KJRA, samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen in de regio Arnhem