Tarieven & Vergoedingen

Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent dat de vergoedingen voor orthopedagogische hulp worden geregeld vanuit de gemeente waar het kind of de jongere (tot 18 jaar) woont.

Vergoedingen

Wanneer de gemeente, wijkteam of de huisarts verwijst naar KidzEigen voor Jeugd- en Opvoedhulp zal deze zorg worden vergoed voor de gemeenten waar KidzEigen een contract mee heeft afgesloten. Per 1 januari 2017 zijn dat de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar. Zowel (groeps)begeleiding, therapie als onderzoek wordt vergoed binnen de contracten die KidzEigen met gemeenten heeft. Kosten voor onderwijskundige begeleiding en onderzoek vallen niet onder de Jeugd- en Opvoedhulp en zijn voor eigen rekening van ouders.

Zelf betalen mogelijk

Uiteraard is het ook mogelijk zelf de zorg te betalen. Je hebt dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig en de gemeente is niet op de hoogte van de aanmelding. In verband met een wetswijziging is onze beroepsgroep vanaf 1 januari 2016 vrijgesteld van BTW.

Hieronder lees je welke tarieven KidzEigen hanteert voor onderzoek, advies en begeleiding.

Onderzoek (deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW)

IQ scan (WISC-III testafname en rapportage van het intelligentieprofiel)

315,-

IQ onderzoek (inclusief intake, WISC-III testafname, uitgebreide rapportage incl. handelingsadviezen en een adviesgesprek) *

525,-

Behandeling (deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW)


Intakegesprek (60 min.)

85,-

Consult ouder- of kindbegeleiding (45 à 60 min.) **

85,-

Email / telefonisch consult (30 min.)

35,-

Reistijd- en reiskostenvergoeding (buiten een straal van 15 km. vanaf Poggenbeekstraat 34 te Arnhem, per gereden kilometer)

0,65

Overig (deze zijn inclusief 21% BTW)


Themabijeenkomsten / workshops / lezingen

Overleg

Consultatie professionals (per 60 min.)

90,-

Supervisie en intervisie professionals

Overleg

* Indien gewenst volgt naar aanleiding van het intelligentieonderzoek een bezoek aan school voor een rapportagegesprek. Hiervoor worden de kosten van een consult gerekend.

** Wanneer tijdens een afspraak dubbele of driedubbele consulten worden uitgevoerd, worden deze op die manier in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

KidzEigen factureert rechtstreeks aan de gemeente waarmee een contract is afgesloten indien de zorg valt binnen Jeugd- en Opvoedhulp en dus wordt vergoed. Wanneer de zorg hier buiten valt, het gaat om een niet-gecontracteerde gemeente of je wilt zelf betalen, wordt er rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.  De zorgkosten van kortdurende trajecten worden aan het eind van het traject in één keer gefactureerd of in gelijke termijnen (zonder bijkomende kosten). Langlopende trajecten (langer dan 3 maanden) worden aan het einde van het kwartaal gefactureerd. De standaard betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

KidzEigen draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door de gemeente.

Annuleren afspraak

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren zonder kosten worden afgezegd. Zonder tijdig bericht van verhindering wordt het reguliere tarief in rekening gebracht en deze te laat afgezegde afspraak komt dan niet voor vergoeding door gemeente in aanmerking.